تیغ ژیلت مچ تری

Turbo

8 عددی

fusion power gillette mach 3 mach 3 turbo sensor excel venus fusion ژیلت مچ تری توربو

gillette mach3 turbo new eu version2 ژیلت مچ تری توربو

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان 

ujkaf1gwr522 ژیلت مچ تری توربو