دانلود مرورگر   opera11بر روی لینک زیر کلیک کنید: 
www.sunload.mihanblog.com